Prawo jazdy

  Kategoria B

Wybierz powyżej tryb testów jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę bądź tryb nauki w celu jej pogłębienia.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem motocykla lub autobusu
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej motocyklu nieprzekraczającym 0,1kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Minimalny wiek: 18 lat

Loader