Prawo jazdy

  Kategoria B

Wybierz powyżej tryb testów jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę bądź tryb nauki w celu jej pogłębienia.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem motocykla lub autobusu
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej motocyklu nieprzekraczającym 0,1kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Minimalny wiek: 18 lat

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Prosimy Cię o przeczytanie niniejszej informacji i o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych w celu dostarczania reklam spersonalizowanych.

Jeśli wyrazisz zgodę na spersowanlizowane reklamy, wówczas ich treść będzie mogła być oparta na Twoich zainteresowaniach, ustalonych w sposób automatyczny w oparciu o treści oglądane i przekazywane przez Ciebie na innych stronach internetowych oraz na podstawie adresu IP, z którego korzysta Twoje urządzenie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Oldpics Sp. z o.o., ul. Wiktorska 69/3, 02-582 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 489931, NIP 5213662992.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas i naszych partnerów biznesowych:

Udzielenia lub wycofania wcześniej udzielonej zgody możesz dokonać na dole strony Polityka Prywatności

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Teoria.pl, to udzielić/wycofać zgodę możesz w zakładce Moje Konto po uprzednim zalogowaniu się. Na tej samej stronie możesz również usunąć swoje konto.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez partnerów biznesowych określonę w ich politykach prywatności.

Więcej informacji uzyskasz wybierając przycisk "Więcej informacji" lub przechodząc na stronę Polityka Prywatności.

Więcej informacji