Testy na Pozwolenie

  Kategoria POZWOLENIE
  Tryb rozwiązywania testów

Test na pozwolenie do kierowania tramwajem

Stopień znajomości wszystkich pytań w kategorii POZWOLENIE
0.0%
Rozpocznij test na POZWOLENIE

Zasady rozwiązywania testu na pozwolenie do kierowania tramwajem

 1. Test składa się z 32 pytań w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na egzaminie na pozwolenie do kierowania tramwajem.
 2. Maksymalny czas trwania testu wynosi 25 minut.
 3. Liczba możliwych do uzyskania punktów w jednym teście wynosi 74 punktów.
 4. Test na pozwolenie do kierowania tramwajem uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym po uzyskaniu co najmniej 68 punktów.
 5. Każdy test zawiera 20 pytań z wiedzy podstawowej - 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt.
 6. Każdy test zawiera dodatkowo 12 pytań z wiedzy specjalistycznej - 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty i 2 pytania za 1 punkt.

Zasady udzielania odpowiedzi w testash na pozwolenie do kierowania tramwajem

 1. Na każde pytanie istnieje jedna prawidłowa odpowiedź.
 2. Nie udzielenie odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem nieprawidłowej odpowiedzi.
 3. Nie ma możliwości cofnięcia się do poprzednich pytań.
 4. Film powinien wyświetlić się jeden raz i zatrzymać na ostatniej stopklatce.

Pytania podstawowe na pozwolenie do kierowania tramwajem

 1. Maksymalny czas na zapoznanie się z pytaniem wynosi 20 sekund.
 2. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 sekund.
 3. Należy zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE.

Pytania specjalistyczne na pozwolenie do kierowania tramwajem

 1. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 50 sekund.
 2. Należy zaznaczyć jedną z trzech dostępnych odpowiedzi: A, B lub C.
Loader